Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 11-06-2020

Ημερομηνία Λήξης: 13-06-2020

Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 – 13 Ιουνίου 2020

Πληροφορίες