Επικοινωνία

Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
Ερμού 57 – 3ος Όροφος
54623, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

E-mail: info@epe.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 2313 303480