Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – BOARDS MEMBERS

Πρόεδρος, President

Ευστράτιος Μαλτέζος, Καθηγητής Παθολογίας, Αλεξανδρούπολη
Efstratios Maltezos, Prof. of Internal Medicine, Alexandroupoli

Α’ Αντιπρόεδρος – A’ Vice – President

Απόστολος Χατζητόλιος, Καθηγητής Παθολογίας , Θεσσαλονίκη
Apostolos Hatzitolios, Prof. of Internal Medicine, Thessaloniki

Β’ Αντιπρόεδρος – Β’ Vice – President

Γεώργιος Νταλέκος, Καθηγητής Παθολογίας, Λάρισα
George Dalekos,Prof. of Internal Medicine, Larisa

Γενικός Γραμματέας – General Secretary

Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπλ.Καθηγ. Παθολογίας, Αλεξανδρούπολη
Dimitrios Papazoglou, Assoc. Prof. of Internal Medicine, Alexandroupoli

Ταμίας – Treasurer

Χρήστος Σαββόπουλος, Αναπλ.Καθηγ. Παθολογίας, Θεσσαλονίκη
Christos Savopoulos, Assoc. Prof. of Internal Medicine, Alexandroupoli

Μέλη – Members

Χρήστος Κούτρας, Διευθυντής ΕΣΥ, Βέροια
Christos Koutras, Director National Health System, Veroia

Γεώργιος Λιάμης, Επικ. Καθηγ. Παθολογίας, Ιωάννινα
George Liamis, Assis. Prof. of Internal Medicine, Ioannina

Στέφανος Μυλωνάς, Διευθυντής ΕΣΥ, Τρίκαλα
Stefanos Mylonas, Director National Health System, Trikala

Δημήτριος Σκούτας, Δρ. Παθολογίας Δ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Dimitrios Skoutas, PhD. of Internal Medicine, Thessaloniki